آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری خلیج فارس | سایت آموزش بورس ایران
سرمایه گذاری خلیج فارس
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری خلیج فارس
اخبار مجامع بورسی

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری خلیج فارس

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری خلیج فارس موضوع: آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری  زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری دستور جلسه : تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق – هزینه های صندوق منبع : کدال حتما بخوانیدافشای اطلاعات با اهمیت شیران
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری خلیج فارس

موضوع: آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری 

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق – هزینه های صندوق

منبع : کدال

حتما بخوانید
افشای اطلاعات با اهمیت سکرما
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.