گزارش فعالیت ماهانه قشکر | سایت آموزش بورس ایران
فعالیت ماهانه قشکر
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. گزارش فعالیت ماهانه قشکر
اخبار مجامع بورسی

گزارش فعالیت ماهانه قشکر

گزارش فعالیت ماهانه قشکر دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ قشکر شرکت: شکر سرمایه ثبت شده:۲۰۰,۰۰۰ نماد: قشکر سرمایه ثبت نشده:۰ کد صنعت :۳۸۴۲۰۷ گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۰۶/۳۱ وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

گزارش فعالیت ماهانه قشکر دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ قشکر

شرکت: شکر
سرمایه ثبت شده:۲۰۰,۰۰۰
نماد: قشکر
سرمایه ثبت نشده:۰
کد صنعت :۳۸۴۲۰۷
گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۰۶/۳۱
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*
محصولات
کلیه مبالغ به میلیون ریال است.
Screenshot 3
با توجه به اینکه فروش مربوط به شکر خام وارداتی موضوع ۶۵۰۰ تن میباشد ،قیمت تمام شده به سازمان حمایت اعلام شده ولی تا این تاریخ نتیجه حاصل نشده است به همین دلیل تعدیل حساب فروش محتمل میباشد.
تفاله تر شامل تفاله آبدار و سربرگ و تفاله دونم است .
مقدار ملاس مصرفی تفاله خشک کن ۱۹۹۰۲۱۷ کیلوگرم بوده که از موجودی فقابل فروش کسر میگردد .
منبع : کدال
حتما بخوانید
افشای اطلاعات با اهمیت قچار
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.