گزارش فعالیت ماهانه چکاوه | سایت آموزش بورس ایران
فعالیت ماهانه چکاوه
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. گزارش فعالیت ماهانه چکاوه
اخبار مجامع بورسی

گزارش فعالیت ماهانه چکاوه

گزارش فعالیت ماهانه چکاوه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ چکاوه شرکت: صنایع کاغذ سازی کاوه سرمایه ثبت شده:۲۵۰,۰۰۰ نماد: چکاوه سرمایه ثبت نشده:۰ کد صنعت :۲۱۰۱۰۲ گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۱۲/۳۰ وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

گزارش فعالیت ماهانه چکاوه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ چکاوه

شرکت: صنایع کاغذ سازی کاوه
سرمایه ثبت شده:۲۵۰,۰۰۰
نماد: چکاوه
سرمایه ثبت نشده:۰
کد صنعت :۲۱۰۱۰۲
گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سال مالی منتهی به:۱۳۹۹/۱۲/۳۰
وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*
تولید و فروش
کلیه مبالغ به میلیون ریال است
jadval 8
منبع : کدال
حتما بخوانید
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده گل گهر
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.