تحلیل هفته | ۲۲ اسفند | سایت آموزش بورس ایران
تحلیل هفته
  1. خانه
  2. تحلیل بنیادی بورس
  3. تحلیل هفته | ۲۲ اسفند
تحلیل بنیادی بورس

تحلیل هفته | ۲۲ اسفند

تحلیل هفته | ۲۲ اسفند بورس عربستان نسبت به ۱۵سال قبل ۶۱درصد سقوط کرده است . ارزش بازار بورس ایتالیا ۵۴ درصد کمتر از سال ۲۰۰۵ است . بورس ژاپن که ایرانیان آن را به عنوان نماد کسب سود می شناسند نسبت به سال ۲۰۰۵ فقط ۱۶درصد رشد داشته است…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

تحلیل هفته | ۲۲ اسفند

بورس عربستان نسبت به ۱۵سال قبل ۶۱درصد سقوط کرده است .
ارزش بازار بورس ایتالیا ۵۴ درصد کمتر از سال ۲۰۰۵ است .
بورس ژاپن که ایرانیان آن را به عنوان نماد کسب سود می شناسند نسبت به سال ۲۰۰۵ فقط ۱۶درصد رشد داشته است .
کانادا که بسیاری از ایرانیان برای کسب و کار به آن مهاجرت کردند فقط ٢٣درصد نسبت به سال ۲۰۰۵ رشد داشت یعنی فقط سالی ٢درصد .
استرالیا به عنوان یکی از کانون های مهاجرت ایرانیان رشدی معادل ۳۴درصد در ۱۵سال را داشته است یعنی سالی ۳ درصد .
آمریکا که بورس آن ثانیه ای رشد می کرد نسبت به سال ۲۰۰۵ فقط ١٠٩درصد رشد دارد یعنی سالی ٧ درصد.
چین که به عنوان الگوی بورس مدرن شهرت داشت رشدی ۱۴۶درصدی را برای ۱۵سال ثبت کرد .
در دو روز گذشته بورس های جهانی سقوط کردند

محمد حسین ادیب ٬ پژوهشگر ریسک

حتما بخوانید
تحلیل هفتگی بازار | هفته دوم خرداد
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.