تحلیل هفته|هفدهم بهمن ماه 98 | سایت آموزش بورس ایران
تحلیل هفتگی بورس
  1. خانه
  2. تحلیل بنیادی بورس
  3. تحلیل هفته|هفدهم بهمن ماه ۹۸
تحلیل بنیادی بورس

تحلیل هفته|هفدهم بهمن ماه ۹۸

تحلیل هفته|هفدهم بهمن ماه ۹۸ انتخاب بهترین شرکت های بورسی از نظر مدیریت اگر نسبت بهای تمام شده به فروش یک شرکت در سال جاری با سال ٩۵ مقایسه شود این مقایسه نشان می دهد مدیریت شرکت از سال ٩۵ تا کنون تا چه اندازه بهتر یا بدتر عمل کرده…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

تحلیل هفته|هفدهم بهمن ماه ۹۸

انتخاب بهترین شرکت های بورسی از نظر مدیریت
اگر نسبت بهای تمام شده به فروش یک شرکت در سال جاری با سال ٩۵ مقایسه شود این مقایسه نشان می دهد مدیریت شرکت از سال ٩۵ تا کنون تا چه اندازه بهتر یا بدتر عمل کرده است
این نسبت در ٩۵ شرکت بورسی طی سه سال گذشته بیش از بیست در صد کاهش یافته است و مدیران این شرکتها در زمره مدیران نمونه کشور اند
در ٢٠٣ شرکت بورسی این نسبت تا ٢٠ درصد کاهش یافته که نسبت قابل قبولی است
در ٧٢ شرکت نسبت بهای تمام شده به فروش تا ١٠ درصد افزایش داشته که مدیریت ضعیف در این شرکت ها را نشان می دهد
در ٣٩ شرکت نسبت ١٠ تا ٢٠ درصد بیشتر شده که این شرکتها باید روی « مدیریت شکست » بیشتر فکر کنند
در ٣٨ شرکت این نسبت بیش از ٢٠ درصد رشد داشته که نشان می دهد مدیران ، صلاحیت ادامه مدیریت را ندارند
به مدیران ده شرکتی که در لیست هفتگی ما ، بهای تمام شده به فروش بیش از پنجاه درصد کاهش داشته باید مدال داد

محمدحسین ادیب ٬ پژوهشگر ریسک

حتما بخوانید
تحلیل بنیادی بورس | ۳ تیر
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.