تحلیل بنیادی مقایسه ای در صنعت سیمان | سایت آموزش بورس ایران
ارزش جایگزینی سیمان
  1. خانه
  2. تحلیل بنیادی بورس
  3. تحلیل بنیادی مقایسه ای در صنعت سیمان
تحلیل بنیادی بورس

تحلیل بنیادی مقایسه ای در صنعت سیمان

تحلیل بنیادی مقایسه ای در صنعت سیمان تحلیل سیمان در این تحلیل به بیان ارزش جایگزین هر شرکت تولیدی سیمانی پرداخته شده و فاصله هر شرکت از این ارزش جایگزین بیان شده است بر این اساس ما اعتقاد داریم که ۵ سهم اول بیشترین فاصله با ارزش جایگزینی و به…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

تحلیل بنیادی مقایسه ای در صنعت سیمان

تحلیل سیمان

در این تحلیل به بیان ارزش جایگزین هر شرکت تولیدی سیمانی پرداخته شده و فاصله هر شرکت از این ارزش جایگزین بیان شده است

بر این اساس ما اعتقاد داریم که ۵ سهم اول بیشترین فاصله با ارزش جایگزینی و به تبع آن ارزانتر از سایر شرکتهای هم گروه هستند.

ارزش جایگزینی ظرفیت یک میلیون تنی سیمان حدود ۱۰۰ میلیون دلار می باشد در حالیکه شرکتهای سیمانی در بورس حدود یک سوم ارزش جایگزینی معامله می شوند.

ارزش جایگزینی سیمان
ارزش جایگزینی سیمان

 

تحلیل بنیادی مقایسه ای در صنعت سیمان
تحلیل بنیادی مقایسه ای در صنعت سیمان

حتما بخوانید
تحلیل بنیادی بورس ۲۷ اردیبهشت
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.