پتروشیمی پردیس
  1. خانه
  2. اخبار بورس
  3. پتروشیمی پردیس از نرخ فروش اوره داخلی گفت
اخبار بورس

پتروشیمی پردیس از نرخ فروش اوره داخلی گفت

پتروشیمی پردیس از نرخ فروش اوره داخلی گفت شرکت پتروشیمی پردیس توضیح داد نرخ فروش کود اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بر اساس نرخ های بورس کالا را مصوب نموده است. بر اساس مصوب مذکور قیمت فروش کود اوره در کیسه ۵۰ کیلویی درب واحد تولیدی و تحویل به…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

پتروشیمی پردیس از نرخ فروش اوره داخلی گفت

شرکت پتروشیمی پردیس توضیح داد نرخ فروش کود اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بر اساس نرخ های بورس کالا را مصوب نموده است.

بر اساس مصوب مذکور قیمت فروش کود اوره در کیسه ۵۰ کیلویی درب واحد تولیدی و تحویل به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به مبلغ ۳۹۸,۱۲۵ ریال ابلاغ نموده است.

حتما بخوانید
تا 2 ماه امکان فروش ETF وجود ندارد
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست