تحلیل تکنیکال ومعادن | 20 فروردین 99 | سایت آموزش بورس ایران
تحلیل تکنیکال ومعادن
  1. خانه
  2. تحلیل تکنیکال بورس
  3. تحلیل تکنیکال ومعادن | ۲۰ فروردین ۹۹
تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال ومعادن | ۲۰ فروردین ۹۹

تحلیل تکنیکال ومعادن | ۲۰ فروردین ۹۹ تحلیل ومعادن تمامی سیگنال های کوتاه مدت و میان مدت چارت قیمت ومعادن صعود قیمت را نشان میدهند. همچنین روند چارت ومعادن با شیب تند صعودی است که همین علت تند بودن شیب می تواند شکست آن را راحت نماید و با توجه…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

تحلیل تکنیکال ومعادن | ۲۰ فروردین ۹۹

تحلیل ومعادن

تمامی سیگنال های کوتاه مدت و میان مدت چارت قیمت ومعادن صعود قیمت را نشان میدهند.

همچنین روند چارت ومعادن با شیب تند صعودی است که همین علت تند بودن شیب می تواند شکست آن را راحت نماید و با توجه به اینکه قیمت در منطقه اشباع خرید وجود دارد احتمال اصلاح قیمت وجود دارد که در صورت اصلاح قیمت ومعادن ٬ شاهد نزول قیمت به سمت ۶۰۰۰ خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال ومعادن
تحلیل تکنیکال ومعادن
حتما بخوانید
تحلیل تکنیکال فالوم | 2 شهریور 99
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.