تحلیل تکنیکال خپارس | ۲۵ اسفند ۹۸ | سایت آموزش بورس ایران
تحلیل خپارس
  1. خانه
  2. تحلیل تکنیکال بورس
  3. تحلیل تکنیکال خپارس | ۲۵ اسفند ۹۸
تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال خپارس | ۲۵ اسفند ۹۸

تحلیل تکنیکال خپارس | ۲۵ اسفند ۹۸ تحلیل خپارس روند میان مدت قیمت سهم خپارس ٬ سوئینگ با کمی کاهش به نظر می رسد. روند کوتاه مدت نزولی و روند بلند مدت در تحلیل تکنیکال این سهم ٬ صعودی می باشد. سهم خپارس | پارس خودرو در حال حاضر قیمت…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

تحلیل تکنیکال خپارس | ۲۵ اسفند ۹۸

تحلیل خپارس

روند میان مدت قیمت سهم خپارس ٬ سوئینگ با کمی کاهش به نظر می رسد.

روند کوتاه مدت نزولی و روند بلند مدت در تحلیل تکنیکال این سهم ٬ صعودی می باشد.

خپارس
سهم خپارس | پارس خودرو

در حال حاضر قیمت به سمت ۲۰۵۰ در حرکت است و قصد تاچ این قیمت را دارد.

در صورتی که بتواند این ساپورت را بشکند به سمت ۱۸۰۰ خواهد رفت.

همچنین در صورتی که سهم خپارس بتواند قیمت ۲۴۰۰ و این رزیستنس را بشکند مجددا می تواند به قیمت قبلی ۲۸۰۰ خود برسد.

به دوره های کوتاه مدت ٬ میان مدت و بلندمدت تحلیل ها دقت شود.

حتما بخوانید
تحلیل تکنیکال خلنت | 21 تیر 99

بدون دیدگاه

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.