تحلیل تکنیکال کرازی | ۱۰ فروردین ۹۹ | سایت آموزش بورس ایران
کرازی
  1. خانه
  2. تحلیل تکنیکال بورس
  3. تحلیل تکنیکال کرازی | ۱۰ فروردین ۹۹
تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال کرازی | ۱۰ فروردین ۹۹

تحلیل تکنیکال کرازی | ۱۰ فروردین ۹۹ از نقطه نظر تحلیل تکنیکال ٬ تمامی سیگنال های موجود بر روی کرازی ٬ صعودی می باشد ولی با توجه به فاصله ای که با خط کیجنسن ایجاد شده و مقاومت بسیار قوی در ۱۷۰۰۰ احتمال اینکه نتواند این رزیستنس تاریخی را بشکند…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

تحلیل تکنیکال کرازی | ۱۰ فروردین ۹۹

از نقطه نظر تحلیل تکنیکال ٬ تمامی سیگنال های موجود بر روی کرازی ٬ صعودی می باشد ولی با توجه به فاصله ای که با خط کیجنسن ایجاد شده و مقاومت بسیار قوی در ۱۷۰۰۰ احتمال اینکه نتواند این رزیستنس تاریخی را بشکند زیاد است .

در صورت عدم شکست این رزیستنس توسط کرازی ٬ قیمت به سمت ۱۴۰۰۰ برخواهد گشت.

تحلیل تکنیکال کرازی
تحلیل تکنیکال کرازی
حتما بخوانید
تحلیل تکنیکال ثمسکن | ۲۶ اسفند ۹۸

بدون دیدگاه

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.