تحلیل تکنیکال سشرق | ۲۷ اسفند ۹۸ | سایت آموزش بورس ایران
تحلیل تکنیکال سشرق
  1. خانه
  2. تحلیل تکنیکال بورس
  3. تحلیل تکنیکال سشرق | ۲۷ اسفند ۹۸
تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال سشرق | ۲۷ اسفند ۹۸

تحلیل تکنیکال سشرق | ۲۷ اسفند ۹۸ از نظر تکنیکال سیگنال های برگشتی کوتاه مدت در سهم سشرق صادر شده ٬ نزول به قیمت ۵۴۰۰ قطعی به نظر می رسد . خطوط کوتاه مدت در ایچیموکو هم سیگنال نزولی صادر کرده اند ولی در میان مدت و بلند مدت همچنان…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

تحلیل تکنیکال سشرق | ۲۷ اسفند ۹۸

از نظر تکنیکال سیگنال های برگشتی کوتاه مدت در سهم سشرق صادر شده ٬ نزول به قیمت ۵۴۰۰ قطعی به نظر می رسد .

خطوط کوتاه مدت در ایچیموکو هم سیگنال نزولی صادر کرده اند ولی در میان مدت و بلند مدت همچنان روند سشرق صعودی می باشد.

در مرحله اول نزول به نقطه ۵۴۰۰ و در مرحله دوم می تواند به ۴۶۰۰ برسد.

تحلیل تکنیکال سشرق
تحلیل تکنیکال سشرق | سیمان شرق

در صورتی که نتواند خط ساپورت ۵۴۰۰ را بشکند می تواند به روند صعودی خود به سمت ۷۰۰۰ حرکت کند.

حتما بخوانید
تحلیل تکینکال سهم کی بی سی 28 شهریور 1400

بدون دیدگاه

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.