تحلیل تکنیکال های وب | ۲۸ اسفند ۹۸ | سایت آموزش بورس ایران
تحلیل تکنیکال های وب
  1. خانه
  2. تحلیل تکنیکال بورس
  3. تحلیل تکنیکال های وب | ۲۸ اسفند ۹۸
تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال های وب | ۲۸ اسفند ۹۸

تحلیل تکنیکال های وب | ۲۸ اسفند ۹۸ قیمت سهم های وب در محدوده ساپورت کلیدی ۱۰۰۰۰ حرکت میکند و با توجه به سیگنال های تنکاسن و کیجن سن ( کوتاه مدت و میان مدت ) ایچیموکو ٬ سعی در شکستن این ساپورت و حرکت به سمت ۹۱۰۰ را دارد.…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

تحلیل تکنیکال های وب | ۲۸ اسفند ۹۸

قیمت سهم های وب در محدوده ساپورت کلیدی ۱۰۰۰۰ حرکت میکند و با توجه به سیگنال های تنکاسن و کیجن سن ( کوتاه مدت و میان مدت ) ایچیموکو ٬ سعی در شکستن این ساپورت و حرکت به سمت ۹۱۰۰ را دارد.

روند چارت های وب ٬ حرکت نزولی دارد ولی سیگنال بلندمدت ایچیموکو و ابرهای ایچیموکو همچنان بر روند صعودی های وب پافشاری دارد.

تحلیل تکنیکال های وب
تحلیل تکنیکال های وب | داده گسترعصرنوین

در کل سیگنال کوتاه مدت و میان مدت های وب نزولی و سیگنال بلندمدت آن صعودی می باشد.

در صورت شکست قیمت ۱۰۰۰۰ ٬ حرکت به سمت ۹۱۰۰ را در مرحله اول خواهیم داشت و در صورت عدم شکست این خط ٬ ادامه روند صعودی به سمت ۱۱۵۰۰ را خواهیم داشت.

حتما بخوانید
تحلیل تکنیکال وخاور | 21 خرداد ۹۹

بدون دیدگاه

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.