تحلیل تکنیکال فولاد | 19 فروردین ۹۹ | سایت آموزش بورس ایران
تحلیل تکنیکال فولاد
  1. خانه
  2. تحلیل تکنیکال بورس
  3. تحلیل تکنیکال فولاد | ۱۹ فروردین ۹۹
تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال فولاد | ۱۹ فروردین ۹۹

تحلیل تکنیکال فولاد | ۱۹ فروردین ۹۹ در چارت فولاد شاهد پولبک قیمت فولاد به سمت ۴۴۰۰ بودیم ک به نظر اتمام این اصلاح می‌رسد و این سهم دوباره روند صعودی خود را از سر گرفته است مقاومت قوی و مهم پیش رو روند ۵۰۰۰ است و درصورت شکست این…
۳ دیدگاه
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

تحلیل تکنیکال فولاد | ۱۹ فروردین ۹۹

در چارت فولاد شاهد پولبک قیمت فولاد به سمت ۴۴۰۰ بودیم ک به نظر اتمام این اصلاح می‌رسد و این سهم دوباره روند صعودی خود را از سر گرفته است مقاومت قوی و مهم پیش رو روند ۵۰۰۰ است و درصورت شکست این مقاومت روند همچنان صعودی باقی مانده و به روند خود ادامه میدهد

اما در صورت اینکه قیمت فولاد نتواند این مقاومت را بشکند به سمت خط حمایت پایین خود یعنی ۴۴۰۰ برگشت قیمت خواهد داشت در کل روند کوتاه مدت و بلندمدت چارت فولاد صعودی میباشد.

تحلیل تکنیکال فولاد
تحلیل تکنیکال فولاد
حتما بخوانید
تحلیل تکنیکال سهم توریل 22 آبان 1400