مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت زشریف | سایت آموزش بورس ایران
زشریف
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت زشریف
اخبار مجامع بورسی

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت زشریف

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت زشریف بسمه تعالی اطلاعیه شرکت: کشت و صنعت شریف آباد نماد: زشریف کد صنعت: ۰۱۲۱۰۸ موضوع:تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت زشریف

بسمه تعالی
اطلاعیه

شرکت: کشت و صنعت شریف آباد

نماد: زشریف

کد صنعت: ۰۱۲۱۰۸

موضوع:تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده راس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ در محل تهران خیابان خالداسلامبولی (وزراء)، نبش خیابان سی و هفتم پلاک ۱۶۵ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هییٔت مدیره و بازرس قانونی تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیرالانتشار تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هییٔت مدیره تعیین پاداش هییٔت مدیره سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

Screenshot 1

د- اعضای هییٔت ریٔیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هییٔت ریٔیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم عبدالمیر باروتکوب به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد صادق واعظی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن رحیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد پایدار رودمعجنی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هییٔت مدیره :

آخرین اعضای هییٔت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

Screenshot 2 1

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل: احمد پایدار رودمعجنی کد ملی: ۰۷۰۴۰۰۰۵۱۲ مدرک تحصیلی: دامپزشک

و- تصمیمات مجمع:

صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ و گزارش فعالیت هییٔت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت . میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:

حتما بخوانید
عرضه اولیه 12 درصد سهام شرکت زر ماکارون در هفته آینده

Screenshot 3 1

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هییٔت مدیره

Screenshot 4 1
منبع: کدال

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.