گزارش فعالیت ماهانه وسکاب | سایت آموزش بورس ایران
فعالیت ماهانه وسکاب
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. گزارش فعالیت ماهانه وسکاب
اخبار مجامع بورسی

گزارش فعالیت ماهانه وسکاب

گزارش فعالیت ماهانه وسکاب دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ وسکاب شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ نماد: وسکاب (وصبا) سرمایه ثبت نشده:۰ کد صنعت :۵۶۹۹۲۴ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

گزارش فعالیت ماهانه وسکاب دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ وسکاب

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها
سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰
نماد: وسکاب (وصبا)
سرمایه ثبت نشده:۰
کد صنعت :۵۶۹۹۲۴
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
jadval
منبع : کدال
حتما بخوانید
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای کحافظ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.