خبر وصندوق
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. شفاف سازی در خصوص شایعه یا خبر وصندوق
اخبار مجامع بورسی

شفاف سازی در خصوص شایعه یا خبر وصندوق

شفاف سازی در خصوص شایعه یا خبر وصندوق بسمه تعالی اطلاعیه شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نماد: وصندوق کد صنعت:۳۹۹۹۰۱ موضوع: شفاف سازی درخصوص شایعه،خبر یا گزارش منتشر شده به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع میرساند پیرو…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

شفاف سازی در خصوص شایعه یا خبر وصندوق

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

نماد: وصندوق

کد صنعت:۳۹۹۹۰۱

موضوع: شفاف سازی درخصوص شایعه،خبر یا گزارش منتشر شده

به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع میرساند پیرو اخبار منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر تاثیرکرونا بر وضعیت شرکت به استحضار می رساند با توجه به ماهیت فعالیت این شرکت بیماری کرونا از ناحیه شرکتهای سرمایه پذیر می تواند بر این شرکت تاثیرگذار باشد.

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزدسازمان افشا می شود.

منبع: کدال

حتما بخوانید
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پارس
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست