افشای اطلاعات با اهمیت سکرما | سایت آموزش بورس ایران
اطلاعات با اهمیت سکرما
 1. خانه
 2. اخبار مجامع بورسی
 3. افشای اطلاعات با اهمیت سکرما
اخبار مجامع بورسی

افشای اطلاعات با اهمیت سکرما

افشای اطلاعات با اهمیت سکرما بخش های اصلی افشای اطلاعات با اهمیت سکرمااطلاعات با اهمیت سکرما(دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ سکرما اطلاعات با اهمیت سکرما (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

افشای اطلاعات با اهمیت سکرما

اطلاعات با اهمیت سکرما

(دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ سکرما

شرکت: شرکت گروه صنایع سیمان کرمان سرمایه ثبت شده: ۹۹۱۴۴۰
نماد: سکرما سرمایه ثبت نشده: ۰
کد صنعت (ISIC): ۵۳۹۴۲۱ شماره پیگیری:۶۴۹۵۵۹
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران
 اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد.
عنوان موضوع افشاء: دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف
  تاریخ دریافت مجوز
۱۳۹۹/۰۴/۰۹
  تاریخ مؤثر اعمال مجوز
۱۳۹۹/۰۴/۱۰
  مرجع صادر کننده مجوز
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و توافق نامه شرکتهای تولید کننده سیمان سفید
  تغییرات
  نوع محصول/خدمت
انواع سیمان خاکستری و سیمان سفید با توجه به گستردگی تولید و فروش سیمان تیپ ۲ نسبت به سایر محصولات ،مبنا جهت تغییر نرخ سیمان تیپ ۲ در نظر گرفته شده است.
  نرخ قبلی
۱,۸۴۱,۲۸۰ ریال
  نرخ جدید
۲,۳۹۳,۲۵۰ ریال
  مشخصات محصول
  مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل
۱,۵۳۹,۸۸۵ میلیون ریال
  نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به کل درآمد شرکت در سال مالی قبل
۹۰ درصد
  شرح
عطف به نامه شماره ۶۷۰۴۷ مورخ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ انجمن صـنفی کارفرمایان صـنعت سـیمان در خصوص افزایش قیمت ارشادی فروش انواع سیمان خاکستری بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده به شرح جدول پیوست اعلام می گردد.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه تولید سیمان سفید در سبد محصولات شرکت می باشد ، مطابق بند ۴ نامه مذکور و همچنین توافق نامه شرکتهای تولید کننده سیمان سفید در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ در محل سالن اجتماعات انجمن، جدول افزایش نرخ سیمان سفید به پیوست ارائه می گردد.

منبع : کدال

حتما بخوانید
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه کاذر
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.