گزارش فعالیت ماهانه شپاکسا
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. گزارش فعالیت ماهانه شپاکسا
اخبار مجامع بورسی

گزارش فعالیت ماهانه شپاکسا

گزارش فعالیت ماهانه شپاکسا دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ شپاکسا شرکت: پاکسان سرمایه ثبت شده: ۱,۰۸۰ نماد: شپاکسا سرمایه ثبت نشده:۰ کد صنعت :۴۴۲۴۰۶ گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

گزارش فعالیت ماهانه شپاکسا دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ شپاکسا

شرکت: پاکسان
سرمایه ثبت شده: ۱,۰۸۰
نماد: شپاکسا
سرمایه ثبت نشده:۰
کد صنعت :۴۴۲۴۰۶
گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*
حصولات
کلیه مبالغ به میلیون ریال است
jadval 1
منبع : کدال
حتما بخوانید
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای شکلر
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست