گزارش فعالیت ماهانه شپاکسا | سایت آموزش بورس ایران
گزارش فعالیت ماهانه شپاکسا
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. گزارش فعالیت ماهانه شپاکسا
اخبار مجامع بورسی

گزارش فعالیت ماهانه شپاکسا

گزارش فعالیت ماهانه شپاکسا دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ شپاکسا شرکت: پاکسان سرمایه ثبت شده: ۱,۰۸۰ نماد: شپاکسا سرمایه ثبت نشده:۰ کد صنعت :۴۴۲۴۰۶ گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

گزارش فعالیت ماهانه شپاکسا دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ شپاکسا

شرکت: پاکسان
سرمایه ثبت شده: ۱,۰۸۰
نماد: شپاکسا
سرمایه ثبت نشده:۰
کد صنعت :۴۴۲۴۰۶
گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت ناشر:پذیرفته شده در بورس تهران
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*
حصولات
کلیه مبالغ به میلیون ریال است
jadval 1
منبع : کدال
حتما بخوانید
تصميمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام وثنو
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.