گزارش فعالیت ماهانه صبا | سایت آموزش بورس ایران
فعالیت ماهانه صبا
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. گزارش فعالیت ماهانه صبا
اخبار مجامع بورسی

گزارش فعالیت ماهانه صبا

گزارش فعالیت ماهانه صبا دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ صبا شرکت:سرمایه گذاری صبا تامین سرمایه ثبت شده:۱۵,۰۰۰,۰۰۰ نماد: صبا ( سرمایه گذاری صبا تأمین ) سرمایه ثبت نشده:۰ کد صنعت :۵۶۹۹۴۰ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) سال مالی منتهی به:۱۴۰۰/۰۲/۳۱ وضعیت ناشر:پذیرفته شده در فرابورس ایران اطلاعات نمایش داده شده…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

گزارش فعالیت ماهانه صبا دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ صبا

شرکت:سرمایه گذاری صبا تامین
سرمایه ثبت شده:۱۵,۰۰۰,۰۰۰
نماد: صبا ( سرمایه گذاری صبا تأمین )
سرمایه ثبت نشده:۰
کد صنعت :۵۶۹۹۴۰
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:۱۴۰۰/۰۲/۳۱
وضعیت ناشر:پذیرفته شده در فرابورس ایران
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
jadval 5
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها : ۰
تغییر بهای تمام شده برخی اقلام اول دوره مربوط به سندهای اصلاحی می باشد.
منبع : کدال
حتما بخوانید
گزارش فعالیت ماهانه قشکر
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.