گزارش فعالیت ماهانه کطبس | سایت آموزش بورس ایران
فعالیت ماهانه کطبس
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. گزارش فعالیت ماهانه کطبس
اخبار مجامع بورسی

گزارش فعالیت ماهانه کطبس

گزارش فعالیت ماهانه کطبس دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ کطبس شرکت:ذغال سنگ نگین طبس سرمایه ثبت شده: ۱۸۵,۰۰۰ نماد: کطبس سرمایه ثبت نشده: ۰ کد صنعت : ISIC):۱۰۱۰۰۴) گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران *اطلاعات نمایش داده شده…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

گزارش فعالیت ماهانه کطبس دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ کطبس

شرکت:ذغال سنگ نگین طبس
سرمایه ثبت شده: ۱۸۵,۰۰۰
نماد: کطبس
سرمایه ثبت نشده: ۰
کد صنعت : ISIC):۱۰۱۰۰۴)
گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران
*اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*
تولید و فروش
کلیه مبالغ به میلیون ریال است
Screenshot 3 2
حتما بخوانید
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاري میعاد ایرانیان
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.