تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده گل گهر | سایت آموزش بورس ایران
مجمع عمومی فوق العاده گل گهر
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده گل گهر
اخبار مجامع بورسی

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده گل گهر

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده گل گهر بسمه تعالی اطلاعیه شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر نماد: کگل کد صنعت: ۱۳۱۰۰۳ موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده گل گهر

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر

نماد: کگل

کد صنعت: ۱۳۱۰۰۳

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز۱۲۵-DPM-IOP-98A مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۱۳:۰۷:۴۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت ۱۰:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ در محل سالن مجموعه فرهنگی ورزشی تلش به آدرس خیابان ولی عصربالتر از جام جم نرسیده چهار راه شهید چمران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر

درصد

تعداد سهام

اسامی سهامداران

۱۰.۰۸ %

۴۸۳۷۹۳۲۸۷۱

شرکت فولاد مبارکه

۱۰.۹ %

۵۲۳۱۹۹۹۶۰۷

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت

۲۲.۶۱ %

۱۰۸۵۳۹۵۳۹۹۳

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

۳۷.۸۹ %

۱۸۱۸۹۳۰۷۱۳۰

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید

۸۱.۴۹ %

۳۹۱۱۳۱۹۳۶۰۱

جمع:

د- اعضای هییٔت ریٔیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هییٔت ریٔیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای/خانم حسنعلی قنبری ممان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمحسین قایٔمی راد به عنوان ناظر مجمع آقای/خانم مرتضی شبانی به عنوان ناظر مجمع آقای/خانم جمشید ملارحمن به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوۀ تصویب

درصد افزایش سرمایه

مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)

محل تأمین افزایش سرمایه

آخرین سرمایه ثبت شده

صرف سهام (میلیون ریال)

مازاد تجدید ارزیابی داراییها

(میلیون ریال)

سود انباشته اندوخته

(میلیون (میلیون ریال) ریال)

طالبات و اوردۀ نقدی (میلیون ریال)

مبلغ م (میلیون

ریال)

ارزش اسمی هر سهم (ریال)

تعداد سهام

قطعی

۵۵

۲۶,۴۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۰

۲۶,۴۰۰,۰۰۰

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰

۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

در اختیار هییٔتمدیره

۵۳

۲۵,۶۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۰

۲۵,۶۰۰,۰۰۰

جمع کل

۱۰۸

۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۰

۵۲,۰۰۰,۰۰۰

ز – زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

حتما بخوانید
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاري مشترك آتیه نوین

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید

منبع: کدال

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.