سود هر سهم فولاد افزایشی بود | سایت آموزش بورس ایران
سود هر سهم فولاد
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. سود هر سهم فولاد افزایشی بود
اخبار مجامع بورسی

سود هر سهم فولاد افزایشی بود

سود هر سهم فولاد افزایشی بود سود هر سهم فولاد سود هر سهم فولاد : شرکت فولاد مبارکه اصفهان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۷۰۸ ریال کنار گذاشت پکه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

سود هر سهم فولاد افزایشی بود

سود هر سهم فولاد

سود هر سهم فولاد : شرکت فولاد مبارکه اصفهان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۷۰۸ ریال کنار گذاشت پکه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۵۸۵ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۲۱ درصدی برخوردار است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت فولاد مبارکه اصفهان با سرمایه ثبت شده ۱۳۰ هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در دوره یاد شده، مبلغ ۱۴۷ هزار و ۹۵۹ میلیارد و ۸۰۸ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۷۰۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۲۱ درصدی برخوردار است.

فولاد” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۱۲۲ هزار و ۳۰۵ میلیارد و ۱۷۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۵۸۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

همچنین براساس این گزارش، شرکت فولاد مبارکه اصفهان در صورت های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، سود هر سهم را با افزایش ۲۳ درصدی نسبت به سال گذشته، ۹۸۰ ریال و سود خالص را ۲۰۴ هزار و ۷۳۵ میلیارد و ۹۰۲ میلیون ریال اعلام کرده بود.

منبع : پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

حتما بخوانید
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای شکلر
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.