افشای اطلاعات با اهمیت غشوکو | سایت آموزش بورس ایران
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. افشای اطلاعات با اهمیت غشوکو
اخبار مجامع بورسی

افشای اطلاعات با اهمیت غشوکو

افشای اطلاعات با اهمیت غشوکو شرکت: شرکت شوکو پارس نماد: غشوکو  سرمایه ثبت شده: ۳۶۵۰۰ کد صنعت : ۴۲۴۳۰۲  سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ وضعیت ناشر:ثبت شده پذیرفته نشده عنوان موضوع افشاء: دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف تاریخ…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

افشای اطلاعات با اهمیت غشوکو

شرکت: شرکت شوکو پارس

نماد: غشوکو

 سرمایه ثبت شده: ۳۶۵۰۰

کد صنعت : ۴۲۴۳۰۲ 

سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

وضعیت ناشر:ثبت شده پذیرفته نشده

عنوان موضوع افشاء: دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف

تاریخ دریافت مجوز ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

تاریخ مؤثر اعمال مجوز ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

مرجع صادرکننده : مجوز طبق مجوز انجمن صنفی صنایع بیسکویت،شیرینی و شکلات ایران و مصوبات داخلی شرکت

تغییرات : 

نوع محصول/خدمت : انواع پودر کیک،شکلات تیوپی و شربت مایع

نرخ قبلی : ۱,۲۶۵,۰۰۰ ریال

نرخ جدید : ۱,۶۹۶,۰۰۰ ریال

مشخصات محصول

مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل : ۱۰۶,۶۳۹ میلیون ریال

نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به کل درآمد شرکت در سال مالی قبل : ۳۷ درصد

شرح

نظر به افزایش نرخ مواد اولیه و سایر نهاده های تولید و اثر آن بر بهای تمام شده محصولات، جداول تغییر قیمت برخی ازمحصولات این شرکت پس از اخذ مجوز انجمن صنفی صنایع بیسکویت ،شیرینی و شکلات به شرح جدول پیوست اعلام  می گردد .

منبع : کدال

حتما بخوانید
گزارش فعالیت ماهانه دبالک
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.