گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه فولاژ | سایت آموزش بورس ایران
تحلیل تکنیکال فولاژ 10 شهریور
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه فولاژ
اخبار مجامع بورسی

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه فولاژ

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه فولاژ ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (فولاژ)   شرکت: فولاد آلیاژی ایران نماد: فولاژ  سرمایه ثبت شده: ۵۵۰۰۰۰۰                                      سرمایه ثبت نشده: ۰ نماد: کد صنعت (ISIC…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه فولاژ ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (فولاژ)

 

شرکت: فولاد آلیاژی ایران

نماد: فولاژ 

سرمایه ثبت شده: ۵۵۰۰۰۰۰                                      سرمایه ثبت نشده: ۰ نماد:
کد صنعت (ISIC :(271022 

گزارش فعالیت ماھانه ۱ ماھه منتھی به ۳۱/۰۱/۱۳۹۹
سال مالی منتھی به: ۳۰/۱۲/۱۳۹۹                                                             

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تھران

تولید و فروش

*کلیه مبالغ به میلیون ریال است*

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه فولاژ
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه فولاژ

 

منبع: کدال

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه فولاژ
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه فولاژ
حتما بخوانید
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی آبادا
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.