تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی فولاژ | سایت آموزش بورس ایران
تمدید اعلامیه پذیره نویسی
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی فولاژ
اخبار مجامع بورسی

تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی فولاژ

تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی فولاژ بسمه تعالی اطلاعیه شرکت: فولاد آلیاژی ایران  نماد: فولاژ کد صنعت:۲۷۱۰۲۲  موضوع: تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز ۰۸۹-۹۸A-IOP-DPM مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۸ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۸ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی فولاژ

بسمه تعالی

اطلاعیه

شرکت: فولاد آلیاژی ایران 

نماد: فولاژ

کد صنعت:۲۷۱۰۲۲ 

موضوع: تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز ۰۸۹-۹۸A-IOP-DPM مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۸ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۸ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۸ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد  ۴۹۰.۵۹۴.۸۷۴ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۹.۴۰۵.۱۲۶ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد .

مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۹ لغایت تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۹ و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب : ۲۰۹۰۲۰۹۵۵۰  بانک تجارت  به نام فولاد آلیاژی

منبع : کدال

حتما بخوانید
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی کماسه
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.