تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده فرابورس | سایت آموزش بورس ایران
مجمع عمومی فوق العاده فرابورس
  1. خانه
  2. اخبار مجامع بورسی
  3. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده فرابورس
اخبار مجامع بورسی

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده فرابورس

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده فرابورس دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مجمع عمومی فوق العاده فرابورس موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت فرابورس ایران  نماد: فرابورس الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده فرابورس دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مجمع عمومی فوق العاده فرابورس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرکت فرابورس ایران 

نماد: فرابورس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-036 مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت ۱۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ درمحل بزرگراه همت جنب برج میلاد دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز همایش های بین المللی رازی   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
شرکت توسعه صنایع بهشهر ۲۰۹۹۹۹۹۸ ۱.۵ %
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان ۲۱۰۰۰۰۰۰ ۱.۵ %
شرکت گروه مالی پارسیان ۳۳۵۰۴۹۹۸ ۲.۳۹ %
شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه ۳۵۰۰۰۰۰۰ ۲.۵ %
شرکت مدیریت فناوری بورس ۳۵۰۰۰۰۰۰ ۲.۵ %
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین(سهامی عام) ۴۲۰۰۰۰۰۰ ۳ %
اشخاص حقیقی ۴۸۷۳۲۹۴۹ ۳.۴۸ %
مدیریت سرمایه گذاری امید ۶۳۰۰۱۷۵۰ ۴.۵ %
گروه مالی ملت(سهامی عام) ۷۳۰۹۶۸۷۶ ۵.۲۲ %
شرکت بورس اوراق بهادار ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ ۲۰ %
سایر اشخاص حقوقی ۳۴۳۴۷۵۱۹۱ ۲۴.۵۳ %
جمع ۹۹۵۸۱۱۷۶۲ ۷۱.۱۳ %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم  علیرضا عسکری مارانی  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علی روحی  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علی علی زاده گیاشی  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عظیم ثابت  به‌عنوان منشی مجمع .
ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه

(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ

(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی

(میلیون ریال)
سود انباشته

(میلیون ریال)
اندوخته

(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها

(میلیون ریال)
صرف سهام

(میلیون ریال)
۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ قطعی
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل
حتما بخوانید
اطلاعات و صورت های مالی شستا (تامین آب هرمز ابدال)
ز – زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده ۸ و الحاق تبصره ۳ به ماده ۲۰ اساسنامه شرکت به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید. .

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد*

منبع : کدال

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.