ارتباط رشد ارزش سهام به میزان سوددهی شرکتها | تحلیل سی بهمن ۹۸| سایت جامع بورس ایران
میزان سوددهی شرکتها
  1. خانه
  2. تحلیل بنیادی بورس
  3. تحلیل هفته|سی بهمن ماه ۹۸
تحلیل بنیادی بورس

تحلیل هفته|سی بهمن ماه ۹۸

ارتباط رشد ارزش سهام به میزان سوددهی شرکتها در تحلیل هفته ؛ سی بهمن ۹۸ سایت جامع بورس ایران به ارتباط بین رشد ارزش سهام با سود دهی شرکت ها پرداختیم . و اینکه خریداران سهام در خرید سهام به میزان سود دهی شرکتها توجهی دارند یا خیر ؟ برای…
آموزش بورس
مشاوره بورس
پیش بینی بازار

ارتباط رشد ارزش سهام به میزان سوددهی شرکتها

در تحلیل هفته ؛ سی بهمن ۹۸ سایت جامع بورس ایران به ارتباط بین رشد ارزش سهام با سود دهی شرکت ها پرداختیم . و اینکه خریداران سهام در خرید سهام به میزان سود دهی شرکتها توجهی دارند یا خیر ؟

برای رسیدن به این جواب نگاهی به دوره بازگشت سرمایه شرکت های بورسی در سال ۹۵ میاندازیم .

در سال ۹۵ دوران بازگشت سرمایه ١١٠ شرکت بورسی بین ٣ تا ۵ سال بود و در هفته جاری فقط ٣١ شرکت چنین ویژگی را داشتند .

در سال ۹۵دوران بازگشت سرمایه ١١٨ شرکت بورسی بین ۵تا ١٠ سال بود و درهفته جاری فقط ۴۶ شرکت این چنین اند .

در سال ۹۵ دوران بازگشت سرمایه ٩٢ شرکت بورسی بین ١٠ تا ٢٠ سال بود و در وضع فعلی ٩٣ شرکت این چنین اند .

در سال ۹۵دوران بازگشت سرمایه ۶۵ شرکت بورسی بین ٢٠ تا ١٠٠ سال بود و در وضع موجود ٢١٣ شرکت چنین ویژگی دارند.

در سال ۹۵ ، ١٣٣ شرکت زیان ده و اکنون ۱۳۶ شرکت زیان ده اند.

بر اساس آمار دوران بازگشت سرمایه شرکت ها و مقایسه میزان شرکت های متضرر از سال ۹۵ تا امروز به این نتیجه میرسیم که رشد ارزش سهام بدون ارتباط به میزان سوددهی شرکتها انجام میشود .

و اینکه خریداران سهام در خرید سهام به میزان سود دهی شرکتها توجهی ندارند .

تحلیل های هفتگی بورس توسط سایت جامع بورس ایران را برای خط و مشی صحیح داشتن در بورس دنبال کنید .

محمدحسین ادیب ٬ پژوهشگر ریسک

حتما بخوانید
تحلیل بنیادی بورس ۲۵ شهریور
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.