عنوان دوره: آشنايی، مستندسازی و مميزی سيستم‌های ISO 9000، ISO 14000، OHSAS 18000 و IMS -

طول دوره: ۸ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۸۹ تومان -

مدرس: دکتر امید زندی