عنوان دوره: اصول خرده فروشی و فروشگاه داری نوین-

طول دوره: ۶ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۷۹ تومان -


مدرس : مهندس سیدمحمود شایسته