عنوان دوره: اصول برقراری ارتباط موثر با مشتری-

طول دوره: ۶ ساعت -

مبلغ ثبت نام آنلاین: ۷۹ تومان -


مدرس : مهندس سیدمحمود شایسته